Канспект лекцый

Прэзентацыi да лекцый:

 • цеплавое выпраменьванне  >>>
 • квантавыя ýласцiвасцi выпраменьвання  >>>
 • асновы квантавай механiкi  >>>
 • задачы квантавай механiкi  >>>
 • мадэль атама. Тэорыя Бора  >>>
 • доследы атамнай фiзiкi  >>>
 • шматэлектронныя атамы  >>>
 • фiзiка малекул  >>>
 • цвёрдыя целы  >>>
 • ýласцiвасцi цвёрдых цел  >>>
 • электрычныя ýласцiвасцi цвёрдых цел  >>>
 • ядро атама  >>>
 • радыёактыýнасць  >>>
 • ядзерныя рэакцыi -1  >>>
 • ядзерныя рэакцыi -2  >>>
 • атамная энергетыка  >>>
 • элементарныя часцiцы  >>>
 • эксперыментальныя метады ядзернай фiзiкi  >>>

Фiзiчны практыкум

Задачы па квантавай фiзiцы

Дапаможнiк па KCP

Экзаменацыйныя пытанні і задачы

 

©Физический факультет  БГПУ Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Советская, 18