Типовая программа “Методы обработки результатов измрений”

Рабочая праграма па вучэбнай дысцыпліне “Метады апрацоўкі вынікаў вымярэнняў”

Прэзентацыi да лекцый:

  • Лекцыя 1  >>>

Вымярэнні і хібнасці вымярэнняў

  • Лекцыя 2  >>>

Метад граніц
Метад граніц хібнасцей   (дыферэнцыяльны)
Статыстычны метад

  • Лекцыя 3 >>>

Графічны метад
Метад найменшых квадратаў

  • Лекцыя 4  >>>

Метадычная хібнасць
Інструментальная хібнасць
Выпадковыя хібнасці
Падрыхтоўка да эксперыменту

  • Лекцыя 5  >>>

Ацэнка рэзультатаў
Ацэнка хібнасцей
Аб колькасці паўторных вымярэнняў

Лабораторные работы

Контрольный тест

 

©Физический факультет  БГПУ Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Советская, 18